تبلیغات موبایلی اداستارک

لطفا فرم زیر را بادقت پر کنید. در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات بیشتر با 33463675-024 تماس بگیرید.

بعد از ارسال فرم، اطلاعات مربوط به هزینه ها برای شما ارسال خواهد شد.

اطلاعات کلی کمپین


 کلیک نمایش


 بنری تمام صفحه ویدئو پوش نوتیفیکیشن

قیمت تبلیغات کلیکی که شامل ویدئو، تمام صفحه و بنر است 40 تومان میباشد.
قیمت هر بار نمایش تبلیغات شامل بنر و ویدئو 5 تومان است

دریافت آمار
 پیامک ایمیل تلگرام


بودجه تبلیغات
تومان

تومان

حداقل بودجه تبلیغات روزانه یکصد هزار تومان و حداقل بودجه کل تبلیغات دویست هزار تومان میباشد.

آمار مربوط به كمپين (شامل تعداد نمايش، كليكها، وضعيت و ...) از طريق پيام كوتـاه، ايميـل يـا از مسـير موردنظر سفارش دهنده در اختيار وي قرار مي گيرد. آمار هر 24 ساعت به روزرساني ميشود .
سپيدار هيچگونه مسئوليتي در قبال محتواي تبليغات شما ندارد. چنانچه تبليغات شـما نيـاز بـه اخـذ مجـوز داشته باشد، سفارشدهنده بايد خود در اين مورد اقدام كند .
سپيدار مسئوليتي در قبال بازده تبليغات شما ندارد .
چنانِ چه سپيدار به هر دليلي نتواند تبليغات موبايلي را انجام دهد، اصل پول به شـما عـودت داده خواهـدشد .
چنانچه در هر مرحله پس از تائيد سـفارش و قبـل از شـروع كمپـين تبليغـاتي از تبليغـات انصـراف دهيـد،هزينه با كسر 15 درصد عودت داده ميشود. پس از شروع كمپين تبليغـاتي هزينـه تبليغـات قابـل عـودت نيست

 قبول دارم