لطفا شکیبا باشید

 • نصب اپلیکیشن خود را بالا ببرید

   

  مخاطبان خود را از بین میلیون ها نفر هوشمندانه بیابید و خدمات خود را به آنها برسانید

 • نصب های واقعی

   

  موفقیت کسب و کار شما زمانی است که نصب های اپلیکیشن شما واقعی و هدفمند باشد

 • نصب در مارکت ها و خارج از آن

   

  با ادپرایم نصب اپ خود را در در مارکت های رسمی و غیر رسمی بالا ببرید.

نرخ لغو نصب پایین

یک کمپین موفق و هدفمند خوب کمترین نرخ لغو نصب را در پی خواهد داشت

مخاطبان هدفمند

مخاطبان واقعی که هدف سرویس شما هستند، اپلیکیشن شما را نصب خواهند کرد

شمارش تعداد نصب اپ

شمارش تعداد نصب به صورت دقیق توسط ترکرهای معتبر و شناخته شده جهانی صورت می گیرد.

با ادپرایم اپلیکیشن خود را پرواز دهید!


برای اپلیکیشن تان رویای بزرگ دارید؟ می خواهید تعداد نصب اپلیکیشن خود را در بازارهای اپلیکیشن یا خارج از آن بالا ببرید! به ما پیام دهید!